Πολιτική Απορρήτου

Η MINILOCO φροντίζει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμμορφούμενη με την κείμενη νομοθεσία (κανονισμός ΕΕ 2016/679, ευρύτερα γνωστός με τη συντομογραφία GDPR).

Προσωπικά Δεδομένα

Όταν επισκέπτεστε το ηλεκτρονικό κατάστημα της MINILOCO και προκειμένου να πραγματοποιήσετε κάποια αγορά, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση λειτουργίας της υπηρεσίας που έχετε επιλέξει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Cookies

Η MINILOCO χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση και τη λειτουργία των υπηρεσιών της μέσω της ιστοσελίδας της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία γραμμάτων και ψηφίων, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως της MINILOCO, να λειτουργούν χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή και να συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Έχετε την επιλογή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας προειδοποιεί όταν λαμβάνετε cookies και να απορρίπτετε τη χρήση τους. Η MINILOCO δεν είναι υπεύθυνη για τα προβλήματα και τα σφάλματα στη λειτουργία του ιστότοπου της που ενδέχεται να προκύψουν λόγω τέτοιων αλλαγών διαμόρφωσης στα cookies. Ανατρέξτε στις οδηγίες και τα εγχειρίδια του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Aναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Οι διαδικτυακές συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες και τα αρχεία προσωπικών δεδομένων σας, υποβάλλονται, με απόλυτη ασφάλεια (χρήση SSL encryption με 2048-bit μέγεθος κλειδιού), σε επεξεργασία μέσω του ePos Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς.

Με αυτόν τον τρόπο όλες οι προσωπικές πληροφορίες σας κρυπτογραφούνται, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ή να αλλαχθούν κατά την μεταφορά τους στο internet. Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο ασφαλείας PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο hello@miniloco.gr

A happy place in Greece